Garantinės sąlygos

 • GARANTIJOS SĄLYGOS - KONVEKCINIAI ŽIDINIAI IR KROSNELĖS
  Mūsų gaminiai yra aukščiausios kokybės, pagaminti atsižvelgiant į naujausias žinias ir technologijas. Gamyboje panaudotos medžiagos buvo kruopščiai atrinktos, taip kad būtų patenkintas jais besinaudojantis vartotojas. Tačiau informuojame ,kad šios produkcijos montavimui reikalingos specialios žinios ir kvalifikacijos. Todėl montavimo darbus turi atlikti  kvalifikuotas  šioje srityje asmuo arba įmonė. 

  1. GARANTINĖS SĄLYGOS

  Gamintojas gaminiui suteikia 2 metų garantiją nuo pirkimo datos. Ugniakuro pirkėjas privalo perskaityti ugniakuro naudojimo instrukciją, šias garantijos sąlygas. Visos garantinės pretenzijos nagrinėjamos remiantis pretenzijos forma, užpildyta garantijos kortelė ir pirkimo patvirtinimu (pirkimo kvitu arba sąskaitą faktūrą). Šie dokumentai reikalingi garantinėms pretenzijoms išnagrinėti. Pretenzija nagrinėjama per 14 darbo dienų nuo jos pateikimo dienos. Gamintojo garantija netenka galios atlikus bet kokius ugniakuro perdirbimus, modifikacijas ir konstrukcijos pakeitimus. Ugniakuro elementų keitimas arba taisymas šios garantijos metu, garantinio laikotarpio nepratęsia! Ugniakuro ir jo elementų transportavimą į garantini servisą apmoka pats pirkėjas.


  2.APRIBOJIMAI IŠIMTIS IR ATVĖJAI KADA GARANTIJA YRA NETAIKOMA

  Mūsų gaminiams: židiniams ir krosnelėms garantija suteikiama atsiradus gamiklinių elementų arba medžiagų brokui išskirus žemiau išvardintus atvejus:
  1. Susidevinčioms dalims tokioms kaip: rankenėlės, rankenos, judantiems elementams taip pat garantija netaikoma.
  2. Garantija taip pat netaikoma netinkamo gaminio naudojimo atvejais. Tokiais kaip: ortakio modifikacijos, kapsulės konstrukcijos pakeitimai arba kitiems konstrukcijos pakeitimams ir bet kokioms modifikacijoms.
  3. Gamintojas neatsako už netinkamą gaminio veikimą ir pažeidimus atsiradusius netinkamo montavimo tai yra ne pagal instrukcijas sumontuoto gaminio ir ne pagal konstrukcijas naudojamo gaminio eksploatavimo metu.
  4. Garantija priklauso tik tais atvejais kai gaminio montavimą atliko specializuota(os) įmonė(s) arba kvalifikuoti asmenys.

  3. GARANTIJA NETAIKOMA

  GARANTIJA YRA NETAIKOMA ŠIAIS ATVĖJAIS:
  • Gedimams atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, ypač naudojant netinkamą kurą.
  • Bet kokiems gedimams atsiradusiems ugniakuro montavimo, apdailos ir paleidimo metu.
  • Karščiui atspariam stiklui (atsparumas iki 800°C).
  • Gedimams atsiradusiems dėl ugniakuro šiluminės perkrovos. Nesilaikant ugniakuro instrukcijos nuostatų!
  • Visokie mechaniniai gedimai.
  • Užliejus ugniakurą vandeniu.
  • Korozijos atvėju - įdėklus reikia saugoti nuo drėgmės.
  • Netaisiklingos dūmtraukio traukos.
  Pastaba: Visų mūsų įmonės gaminamų ugniakurų kurui draudžiama naudoti anglį. Jeigu deginama anglis, krosnies garantija be jokių išimčių anuliuojama. Pranešdamas apie garantinį atvejį, pirkėjas, privalo pasirašyti pareiškimą, jog mūsų įmonės pagamintame ugniakure nedegino anglies ar kitos, neleistinos rūšies kuro. Įtariant, jog buvo naudotas neleistinos rūšies kuras, ugniakuras ištiriamas, nustatant, ar nėra neleistinų medžiagų pėdsakų. Jeigu tyrimas parodo, jog neleistina medžiaga naudota, pirkėjas netenka visų garantinių teisių ir privalo sumokėti visas su skundu susijusias (įskaitant tyrimą) išlaidas.

  4.
  Pirkėjas, manantis, kad buvo
  pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir
  išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir
  pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas
  turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių
  apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.